Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States


Identifikátor aktu: COM(2021)282
Medziinštitucionálny kód: 2021/0137 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/331
Názov procesu: COM(2021)282 Návrh ROZHODNUTIE RADY o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov