Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL "A strategy towards a fully functioning and resilient Schengen area"


Identifikátor aktu: COM(2021)277
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL "A strategy towards a fully functioning and resilient Schengen area"
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/330
Názov procesu: COM(2021)277 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE „Stratégia na dosiahnutie plne funkčného a odolného schengenského priestoru“