Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of Ireland


Identifikátor aktu: COM(2021)507
Názov: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of Ireland
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/320
Názov procesu: COM(2021)507 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Írska na rok 2021