Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of Greece


Identifikátor aktu: COM(2021)508
Názov: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of Greece
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/319
Názov procesu: COM(2021)508 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Grécka na rok 2021