Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Convergence Programme of Poland


Identifikátor aktu: COM(2021)521
Názov: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Convergence Programme of Poland
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/318
Názov procesu: COM(2021)521 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Poľska na rok 2021