Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Convergence Programme of Romania


Identifikátor aktu: COM(2021)523
Názov: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Convergence Programme of Romania
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/313
Názov procesu: COM(2021)523 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Rumunska na rok 2021