Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of France


Identifikátor aktu: COM(2021)510
Názov: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of France
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/307
Názov procesu: COM(2021)510 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Francúzska na rok 2021