Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union


Identifikátor aktu: COM(2021)529
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/305
Názov procesu: COM(2021)529 SPRÁVA KOMISIE Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko a Švédsko Správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [docx, 147 kB] slovenský 04.06.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko a Švédsko Správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [pdf, 1037 kB] slovenský 04.06.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union [docx, 145 kB] anglický 02.06.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union [pdf, 796 kB] anglický 02.06.2021 Report