Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities for 2021 in Union and non-Union waters.


Identifikátor aktu: COM(2021)280
Medziinštitucionálny kód: 2021/0135 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities for 2021 in Union and non-Union waters.
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/302
Názov procesu: COM(2021)280 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti vo vodách Únie a vodách nepatriacich Únii na rok 2021

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti vo vodách Únie a vodách nepatriacich Únii na rok 2021 [docx, 86 kB] slovenský 09.06.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti vo vodách Únie a vodách nepatriacich Únii na rok 2021 [pdf, 329 kB] slovenský 09.06.2021 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti vo vodách Únie a vodách nepatriacich Únii na rok 2021 [docx, 87 kB] slovenský 09.06.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti vo vodách Únie a vodách nepatriacich Únii na rok 2021 [pdf, 361 kB] slovenský 09.06.2021 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities for 2021 in Union and non-Union waters. [docx, 85 kB] anglický 02.06.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities for 2021 in Union and non-Union waters. [pdf, 247 kB] anglický 02.06.2021 Proposal for a regulation
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities for 2021 in Union and non-Union waters [docx, 87 kB] anglický 02.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities for 2021 in Union and non-Union waters [pdf, 270 kB] anglický 02.06.2021 Annex Annexes