Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of Latvia


Identifikátor aktu: COM(2021)514
Názov: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of Latvia
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/295
Názov procesu: COM(2021)514 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Lotyšska na rok 2021