Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters


Identifikátor aktu: COM(2021)269
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 01.06.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/291
Názov procesu: COM(2021)269 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o zmene Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o zmene Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [docx, 95 kB] slovenský 01.06.2021 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o zmene Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [pdf, 362 kB] slovenský 01.06.2021 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters [docx, 91 kB] anglický 01.06.2021 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters [pdf, 274 kB] anglický 01.06.2021 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o zmene Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [docx, 90 kB] slovenský 01.06.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa poveruje na začatie rokovaní o zmene Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [pdf, 232 kB] slovenský 01.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters [docx, 89 kB] anglický 01.06.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters [pdf, 142 kB] anglický 01.06.2021 Annex Annexes