Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION amending Council Recommendation (EU) 2020/1475 of 13 October 2020 on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic


Identifikátor aktu: COM(2021)294
Medziinštitucionálny kód: 2021/0138 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION amending Council Recommendation (EU) 2020/1475 of 13 October 2020 on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 31.05.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/288
Názov procesu: COM(2021)294 Návrh ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 z 13. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19