Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Fifth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey


Identifikátor aktu: COM(2021)255
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Fifth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.05.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/279
Názov procesu: COM(2021)255 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Piata výročná správa o nástroji pre utečencov v Turecku