Naspäť na výsledky hľadania

Saisine - SLOVAQUIE - National Council


Identifikátor aktu: SGD(2021)7948COM(2021)243
Medziinštitucionálny kód: 2021/0125 (NLE)
Názov: Saisine - SLOVAQUIE - National Council
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.05.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/277
Názov procesu: SGD(2021)7948COM(2021)243 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, p...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 a 157 a návrhy zmien globálnych technických predpisov č. 4 a 9 [docx, 88 kB] slovenský 25.05.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 a 157 a návrhy zmien globálnych technických predpisov č. 4 a 9 [pdf, 351 kB] slovenský 25.05.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 and 157, and the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 4 and 9 [docx, 86 kB] anglický 25.05.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 and 157, and the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 4 and 9 [pdf, 264 kB] anglický 25.05.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 and 157, and the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 4 and 9 [docx, 87 kB] anglický 25.05.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 and 157, and the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 4 and 9 [pdf, 56 kB] anglický 25.05.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 a 157 a návrhy zmien globálnych technických predpisov č. 4 a 9 [docx, 87 kB] slovenský 25.05.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 a 157 a návrhy zmien globálnych technických predpisov č. 4 a 9 [pdf, 253 kB] slovenský 25.05.2021 Annex Annexes