Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the General Council of the World Trade Organization on the European Union request for an extension of the WTO waiver permitting autonomous trade preferences to the Western Balkans


Identifikátor aktu: COM(2021)237
Medziinštitucionálny kód: 2021/0121 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the General Council of the World Trade Organization on the European Union request for an extension of the WTO waiver permitting autonomous trade preferences to the Western Balkans
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.05.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/265
Názov procesu: COM(2021)237 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o žiadosť Európskej únie o predĺženie platnosti výnimky WTO, ktorou sa ...