Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part


Identifikátor aktu: COM(2021)230
Medziinštitucionálny kód: 2021/0117 (NLE)
Názov: Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.05.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/259
Názov procesu: COM(2021)230 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení z 22. apríla 2002 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement of 22 April 2002 establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part [docx, 82 kB] anglický 10.05.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement of 22 April 2002 establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part [pdf, 334 kB] anglický 10.05.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení z 22. apríla 2002 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej [docx, 82 kB] slovenský 10.05.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení z 22. apríla 2002 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej [pdf, 343 kB] slovenský 10.05.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement of 22 April 2002 establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part [docx, 84 kB] anglický 10.05.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement of 22 April 2002 establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part [pdf, 155 kB] anglický 10.05.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení z 22. apríla 2002 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej [docx, 84 kB] slovenský 10.05.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení z 22. apríla 2002 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej [pdf, 333 kB] slovenský 10.05.2021 Annex Annexes