Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 85(2) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, as amended by Regulation (EU) No 834/2019, assessing whether viable technical solutions have been developed for the transfer by pension scheme arrangements of cash and non-cash collateral as variation margins and the need for any measures to facilitate those viable technical solutions


Identifikátor aktu: COM(2021)224
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 85(2) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, as amended by Regulation (EU) No 834/2019, assessing whether viable technical solutions have been developed for the transfer by pension scheme arrangements of cash and non-cash collateral as variation margins and the need for any measures to facilitate those viable technical solutions
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.05.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/255
Názov procesu: COM(2021)224 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 85 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch o...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 85 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov zmeneného nariadením (EÚ) 2019/834, v ktorom sa hodnotí, či boli vyvinuté uskutočniteľné technické riešenia pre systémy dôchodkového zabezpečenia na prevod peňažného a nepeňažného kolaterálu ako variačných marží, ako aj potreba akýchkoľvek opatrení na uľahčenie týchto uskutočniteľných technických riešení [docx, 92 kB] slovenský 06.05.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 85 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov zmeneného nariadením (EÚ) 2019/834, v ktorom sa hodnotí, či boli vyvinuté uskutočniteľné technické riešenia pre systémy dôchodkového zabezpečenia na prevod peňažného a nepeňažného kolaterálu ako variačných marží, ako aj potreba akýchkoľvek opatrení na uľahčenie týchto uskutočniteľných technických riešení [pdf, 485 kB] slovenský 06.05.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 85(2) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, as amended by Regulation (EU) No 834/2019, assessing whether viable technical solutions have been developed for the transfer by pension scheme arrangements of cash and non-cash collateral as variation margins and the need for any measures to facilitate those viable technical solutions [docx, 89 kB] anglický 06.05.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 85(2) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, as amended by Regulation (EU) No 834/2019, assessing whether viable technical solutions have been developed for the transfer by pension scheme arrangements of cash and non-cash collateral as variation margins and the need for any measures to facilitate those viable technical solutions [pdf, 371 kB] anglický 06.05.2021 Report