Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU STRATEGY ON COVID-19 THERAPEUTICS


Identifikátor aktu: COM(2021)355
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU STRATEGY ON COVID-19 THERAPEUTICS
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.05.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/253
Názov procesu: COM(2021)355 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV STRATÉGIA EÚ PRE TERAPEUTIKÁ NA OCHORENIE COVID-19