Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Civil Servant Exchange Program (CSEP)’


Identifikátor aktu: C(2021)2784
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Civil Servant Exchange Program (CSEP)’
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.04.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/245
Názov procesu: C(2021)2784 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Výmenný program pre štátnych zamestnancov“ [Civil Servant Exchange Program (CSEP)]