Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products


Identifikátor aktu: COM(2021)217
Medziinštitucionálny kód: 2021/0112 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.04.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/244
Názov procesu: COM(2021)217 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [docx, 90 kB] anglický 29.04.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [pdf, 282 kB] anglický 29.04.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [docx, 90 kB] slovenský 29.04.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [pdf, 366 kB] slovenský 29.04.2021 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [docx, 108 kB] slovenský 29.04.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [pdf, 798 kB] slovenský 29.04.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [docx, 103 kB] anglický 29.04.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [pdf, 662 kB] anglický 29.04.2021 Annex Annexes