Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products


Identifikátor aktu: COM(2021)215
Medziinštitucionálny kód: 2021/0111 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.04.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/240
Názov procesu: COM(2021)215 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [docx, 89 kB] slovenský 29.04.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [pdf, 359 kB] slovenský 29.04.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [docx, 89 kB] anglický 29.04.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [pdf, 356 kB] anglický 29.04.2021 Proposal for a regulation
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [docx, 99 kB] anglický 29.04.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [pdf, 583 kB] anglický 29.04.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [docx, 104 kB] slovenský 29.04.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [pdf, 647 kB] slovenský 29.04.2021 Annex Annexes