Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Germany – EGF/2020/003 DE/GMH Guss


Identifikátor aktu: COM(2021)207
Medziinštitucionálny kód: 2021/0107 (BUD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Germany – EGF/2020/003 DE/GMH Guss
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.04.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/235
Názov procesu: COM(2021)207 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Nemecka – EGF/2020/003 DE/GMH Guss