Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th meeting of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP locomotives and passenger rolling stock, UTP rolling stock – freight wagons, UTP concerning accessibility of the rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility, the adoption of the UTP applicable to train composition and route compatibility checks and the UTP applicable to the subsystem infrastructure, the upgrade of the references to the Technical Documents of TAF TSI listed in Appendix I of UTP TAF, and for the revision of ATMF with regard to Entities in Charge of Maintenance (ECM)


Identifikátor aktu: COM(2021)178
Medziinštitucionálny kód: 2021/0095 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th meeting of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP locomotives and passenger rolling stock, UTP rolling stock – freight wagons, UTP concerning accessibility of the rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility, the adoption of the UTP applicable to train composition and route compatibility checks and the UTP applicable to the subsystem infrastructure, the upgrade of the references to the Technical Documents of TAF TSI listed in Appendix I of UTP TAF, and for the revision of ATMF with regard to Entities in Charge of Maintenance (ECM)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.04.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/210
Názov procesu: COM(2021)178 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa ma prijať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) na účely p...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa ma prijať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) na účely prijatia zmien UTP o rušňoch a osobných železničných koľajových vozidlách, UTP o železničných koľajových vozidlách – nákladných vozňoch, UTP o prístupnosti železničného systému pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, prijatia predpisu UTP, ktorý sa vzťahuje na zostavu vlaku a kontroly kompatibility s traťou, a predpisu UTP, ktorý sa vzťahuje na subsystém „infraštruktúra“, aktualizácie odkazov na technické dokumenty TAF TSI, uvedených v dodatku I k UTP TAF, a revízie ATMF s ohľadom na subjekty zodpovedné za údržbu (ECM) [docx, 94 kB] slovenský 15.04.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa ma prijať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) na účely prijatia zmien UTP o rušňoch a osobných železničných koľajových vozidlách, UTP o železničných koľajových vozidlách – nákladných vozňoch, UTP o prístupnosti železničného systému pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, prijatia predpisu UTP, ktorý sa vzťahuje na zostavu vlaku a kontroly kompatibility s traťou, a predpisu UTP, ktorý sa vzťahuje na subsystém „infraštruktúra“, aktualizácie odkazov na technické dokumenty TAF TSI, uvedených v dodatku I k UTP TAF, a revízie ATMF s ohľadom na subjekty zodpovedné za údržbu (ECM) [pdf, 429 kB] slovenský 15.04.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th meeting of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP locomotives and passenger rolling stock, UTP rolling stock – freight wagons, UTP concerning accessibility of the rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility, the adoption of the UTP applicable to train composition and route compatibility checks and the UTP applicable to the subsystem infrastructure, the upgrade of the references to the Technical Documents of TAF TSI listed in Appendix I of UTP TAF, and for the revision of ATMF with regard to Entities in Charge of Maintenance (ECM) [docx, 93 kB] anglický 15.04.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th meeting of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to UTP locomotives and passenger rolling stock, UTP rolling stock – freight wagons, UTP concerning accessibility of the rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility, the adoption of the UTP applicable to train composition and route compatibility checks and the UTP applicable to the subsystem infrastructure, the upgrade of the references to the Technical Documents of TAF TSI listed in Appendix I of UTP TAF, and for the revision of ATMF with regard to Entities in Charge of Maintenance (ECM) [pdf, 404 kB] anglický 15.04.2021 Proposal for a decision