Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a cooperation agreement between the European Union and the International Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL)


Identifikátor aktu: COM(2021)177
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a cooperation agreement between the European Union and the International Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.04.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/209
Názov procesu: COM(2021)177 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (INTERPOL)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (INTERPOL) [docx, 108 kB] slovenský 23.04.2021 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (INTERPOL) [pdf, 451 kB] slovenský 23.04.2021 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (INTERPOL) [docx, 91 kB] slovenský 23.04.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (INTERPOL) [pdf, 239 kB] slovenský 23.04.2021 Annex Annexes
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a cooperation agreement between the European Union and the International Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL) [docx, 107 kB] anglický 14.04.2021 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a cooperation agreement between the European Union and the International Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL) [pdf, 324 kB] anglický 14.04.2021 Recommendation for a decision
ANNEX to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations for a cooperation agreement between the European Union and the International Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL) [docx, 91 kB] anglický 14.04.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations for a cooperation agreement between the European Union and the International Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL) [pdf, 149 kB] anglický 14.04.2021 Annex Annexes