Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 1-3/2021


Identifikátor aktu: COM(2021)197
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 1-3/2021
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.04.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/208
Názov procesu: COM(2021)197 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 1 – 3/2021