Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Cocoa Council


Identifikátor aktu: COM(2021)175
Medziinštitucionálny kód: 2021/0094 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Cocoa Council
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.04.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/206
Názov procesu: COM(2021)175 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre kakao