Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Common Aviation Area Agreement between the Republic of Armenia, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part


Identifikátor aktu: COM(2021)161
Medziinštitucionálny kód: 2021/0085 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Common Aviation Area Agreement between the Republic of Armenia, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.04.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/192
Názov procesu: COM(2021)161 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Arménskou republikou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Arménskou republikou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej [docx, 81 kB] slovenský 08.04.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Arménskou republikou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej [pdf, 324 kB] slovenský 08.04.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Common Aviation Area Agreement between the Republic of Armenia, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part [docx, 81 kB] anglický 08.04.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Common Aviation Area Agreement between the Republic of Armenia, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part [pdf, 146 kB] anglický 08.04.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu na nariadenie Rady o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Arménskou republikou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej [docx, 124 kB] slovenský 08.04.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu na nariadenie Rady o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Arménskou republikou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej [pdf, 880 kB] slovenský 08.04.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Common Aviation Area Agreement between the Republic of Armenia, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part [docx, 146 kB] anglický 08.04.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Common Aviation Area Agreement between the Republic of Armenia, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part [pdf, 576 kB] anglický 08.04.2021 Annex Annexes