Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) 2020/1342 granting temporary support pursuant to Regulation (EU) 2020/672 to the Kingdom of Belgium to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID-19 outbreak


Identifikátor aktu: COM(2021)168
Medziinštitucionálny kód: 2021/0091 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) 2020/1342 granting temporary support pursuant to Regulation (EU) 2020/672 to the Kingdom of Belgium to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID-19 outbreak
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.03.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/186
Názov procesu: COM(2021)168 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/1342, ktorým sa Belgickému kráľovstvu poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezames...