Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Malta to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2021)147
Medziinštitucionálny kód: 2021/0073 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Malta to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.03.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/180
Názov procesu: COM(2021)147 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Malte povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty