Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee in Trade configuration and in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards a favourable opinion to the comprehensive roadmap approved by the Georgian Government for the implementation of the legislation related to public procurement and recognizing the completion of phase 1 of Annex XVI-B of the Association Agreement


Identifikátor aktu: COM(2021)132
Medziinštitucionálny kód: 2021/0067 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee in Trade configuration and in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards a favourable opinion to the comprehensive roadmap approved by the Georgian Government for the implementation of the legislation related to public procurement and recognizing the completion of phase 1 of Annex XVI-B of the Association Agreement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.03.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/164
Názov procesu: COM(2021)132 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee in Trade configuration and in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards a favourable opinion to the comprehensive roadmap approved by the Georgian Government for the implementation of the legislation related to public procurement and recognizing the completion of phase 1 of Annex XVI-B of the Association Agreement [docx, 85 kB] anglický 22.03.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee in Trade configuration and in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards a favourable opinion to the comprehensive roadmap approved by the Georgian Government for the implementation of the legislation related to public procurement and recognizing the completion of phase 1 of Annex XVI-B of the Association Agreement [pdf, 185 kB] anglický 22.03.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o kladné stanovisko ku komplexnému plánu pre vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania schválenému vládou Gruzínska a uznanie dokončenia fázy 1 uvedenej v prílohe XVI-B k dohode o pridružení [docx, 86 kB] slovenský 22.03.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o kladné stanovisko ku komplexnému plánu pre vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania schválenému vládou Gruzínska a uznanie dokončenia fázy 1 uvedenej v prílohe XVI-B k dohode o pridružení [pdf, 366 kB] slovenský 22.03.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o kladné stanovisko ku komplexnému plánu pre vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania schválenému vládou Gruzínska a uznanie dokončenia fázy 1 uvedenej v prílohe XVI-B k dohode o pridružení [docx, 90 kB] slovenský 22.03.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o kladné stanovisko ku komplexnému plánu pre vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania schválenému vládou Gruzínska a uznanie dokončenia fázy 1 uvedenej v prílohe XVI-B k dohode o pridružení [pdf, 477 kB] slovenský 22.03.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee in Trade configuration and in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards a favourable opinion to the comprehensive roadmap approved by the Georgian Government for the implementation of the legislation related to public procurement and recognizing the completion of phase 1 of Annex XVI-B of the Association Agreement [docx, 89 kB] anglický 22.03.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee in Trade configuration and in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards a favourable opinion to the comprehensive roadmap approved by the Georgian Government for the implementation of the legislation related to public procurement and recognizing the completion of phase 1 of Annex XVI-B of the Association Agreement [pdf, 394 kB] anglický 22.03.2021 Annex Annexes