Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Digital Europe programme for the period 2021-2027


Identifikátor aktu: COM(2021)146
Medziinštitucionálny kód: 2018/0227 (COD)
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Digital Europe programme for the period 2021-2027
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.03.2021
Typ aktu: Adoption by Commission of its communication on Council's position at 1st reading
Číslo procesu: LPEU/2021/162
Názov procesu: COM(2021)146 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Digitálna Európa na obdobie 20...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Digitálna Európa na obdobie 2021 až 2027 [docx, 87 kB] slovenský 19.03.2021 Communication concerning the position of the Council
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Digitálna Európa na obdobie 2021 až 2027 [pdf, 337 kB] slovenský 19.03.2021 Communication concerning the position of the Council
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Digital Europe programme for the period 2021-2027 [docx, 89 kB] anglický 19.03.2021 Communication concerning the position of the Council
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Digital Europe programme for the period 2021-2027 [pdf, 236 kB] anglický 19.03.2021 Communication concerning the position of the Council