Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Grains Council with respect to the extension of the Grains Trade Convention, 1995


Identifikátor aktu: COM(2021)125
Medziinštitucionálny kód: 2021/0065 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Grains Council with respect to the extension of the Grains Trade Convention, 1995
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.03.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/155
Názov procesu: COM(2021)125 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995