Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the International Cocoa Agreement 2010


Identifikátor aktu: COM(2021)119
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the International Cocoa Agreement 2010
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.03.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/151
Názov procesu: COM(2021)119 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene a doplnení Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the International Cocoa Agreement 2010 [docx, 82 kB] anglický 16.03.2021 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations to amend the International Cocoa Agreement 2010 [pdf, 169 kB] anglický 16.03.2021 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene a doplnení Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010 [docx, 85 kB] slovenský 16.03.2021 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene a doplnení Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010 [pdf, 344 kB] slovenský 16.03.2021 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu rozhodnutia Rady o poverení začať rokovania o zmene a doplnení Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010 [docx, 79 kB] slovenský 16.03.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu rozhodnutia Rady o poverení začať rokovania o zmene a doplnení Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010 [pdf, 382 kB] slovenský 16.03.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations to amend the International Cocoa Agreement 2010 [docx, 79 kB] anglický 16.03.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations to amend the International Cocoa Agreement 2010 [pdf, 227 kB] anglický 16.03.2021 Annex Annexes