Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds (recast)


Identifikátor aktu: COM(2021)115
Medziinštitucionálny kód: 2021/0060 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds (recast)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.03.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/146
Názov procesu: COM(2021)115 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami (prepracované znenie)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds (recast) [docx, 104 kB] anglický 12.03.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds (recast) [pdf, 255 kB] anglický 12.03.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami (prepracované znenie) [docx, 102 kB] slovenský 12.03.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami (prepracované znenie) [pdf, 441 kB] slovenský 12.03.2021 Proposal for a regulation
PRÍLOHY k Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami (prepracované znenie) [docx, 223 kB] slovenský 12.03.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami (prepracované znenie) [pdf, 686 kB] slovenský 12.03.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds (recast) [docx, 222 kB] anglický 12.03.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds (recast) [pdf, 529 kB] anglický 12.03.2021 Annex Annexes