Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007


Identifikátor aktu: COM(2021)113
Medziinštitucionálny kód: 2021/0058 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 11.03.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/144
Názov procesu: COM(2021)113 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) a ktorým sa menia nariade...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007 [docx, 119 kB] anglický 11.03.2021 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007 [pdf, 533 kB] anglický 11.03.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [docx, 124 kB] slovenský 11.03.2021 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [pdf, 654 kB] slovenský 11.03.2021 Proposal for a regulation
ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007 [docx, 223 kB] anglický 11.03.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007 [pdf, 419 kB] anglický 11.03.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [docx, 225 kB] slovenský 11.03.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [pdf, 628 kB] slovenský 11.03.2021 Annex Annexes