Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the International Tropical Timber Council on the extension of the International Tropical Timber Agreement, 2006


Identifikátor aktu: COM(2021)112
Medziinštitucionálny kód: 2021/0057 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the International Tropical Timber Council on the extension of the International Tropical Timber Agreement, 2006
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.03.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/141
Názov procesu: *COM(2021)112 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v rade Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo v súvislosti s predĺžením platnosti Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006