Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the use of travel medical insurance, under Article 15 of Regulation (EC) No 810/2009, by visa holders during their stay in the territory of the Member States


Identifikátor aktu: COM(2021)92
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the use of travel medical insurance, under Article 15 of Regulation (EC) No 810/2009, by visa holders during their stay in the territory of the Member States
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.03.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/122
Názov procesu: COM(2021)92 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o využívaní cestovného zdravotného poistenia podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 810/2009 držiteľmi víz počas ich pobytu v členských štátoch