Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the entry into operation of the Common Provisioning Fund


Identifikátor aktu: COM(2021)88
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the entry into operation of the Common Provisioning Fund
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.02.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/117
Názov procesu: COM(2021)88 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o začatí fungovania spoločného rezervného fondu