Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States


Identifikátor aktu: COM(2021)89
Medziinštitucionálny kód: 2021/0049 (COD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.02.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/111
Názov procesu: COM(2021)89 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o účasti Únie na Európskom partnerstve v oblasti metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o účasti Únie na Európskom partnerstve v oblasti metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty [docx, 163 kB] slovenský 03.05.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o účasti Únie na Európskom partnerstve v oblasti metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty [pdf, 784 kB] slovenský 03.05.2021 Proposal for a decision
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument k dokumentu Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o účasti Únie na Európskom partnerstve v oblasti metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty [docx, 81 kB] slovenský 03.05.2021 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument k dokumentu Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o účasti Únie na Európskom partnerstve v oblasti metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty [pdf, 336 kB] slovenský 03.05.2021 Summary of impact assessment
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States [docx, 159 kB] anglický 23.02.2021 Proposal for a decision
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States [pdf, 728 kB] anglický 23.02.2021 Proposal for a decision
[pdf, 873 kB] anglický 23.02.2021
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States [docx, 79 kB] anglický 23.02.2021 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States [pdf, 235 kB] anglický 23.02.2021 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States [docx, 2834 kB] anglický 23.02.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States [docx, 1062 kB] anglický 23.02.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States [pdf, 2160 kB] anglický 23.02.2021 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation of the Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States [pdf, 2085 kB] anglický 23.02.2021 Impact assessment