Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the assessment of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between the Kingdom of Denmark and the European Police Office


Identifikátor aktu: COM(2021)77
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the assessment of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between the Kingdom of Denmark and the European Police Office
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.02.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/109
Názov procesu: COM(2021)77 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení Dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the assessment of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between the Kingdom of Denmark and the European Police Office [docx, 76 kB] anglický 23.02.2021 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the assessment of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between the Kingdom of Denmark and the European Police Office [pdf, 328 kB] anglický 23.02.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení Dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom [docx, 76 kB] slovenský 23.02.2021 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení Dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom [pdf, 420 kB] slovenský 23.02.2021 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the assessment of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between the Kingdom of Denmark and the European Police Office [docx, 141 kB] anglický 23.02.2021 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the assessment of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between the Kingdom of Denmark and the European Police Office [pdf, 1091 kB] anglický 23.02.2021 Staff working document