Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards notification of differences to Annex 6, Part II, to the Convention on International Civil Aviation


Identifikátor aktu: COM(2021)74
Medziinštitucionálny kód: 2021/0040 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards notification of differences to Annex 6, Part II, to the Convention on International Civil Aviation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.02.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/108
Názov procesu: COM(2021)74 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznamovanie rozdielov v porovnaní s časťou II prílohy 6 k Dohovoru o med...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards notification of differences to Annex 6, Part II, to the Convention on International Civil Aviation [docx, 85 kB] anglický 22.02.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards notification of differences to Annex 6, Part II, to the Convention on International Civil Aviation [pdf, 341 kB] anglický 22.02.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznamovanie rozdielov v porovnaní s časťou II prílohy 6 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve [docx, 86 kB] slovenský 22.02.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznamovanie rozdielov v porovnaní s časťou II prílohy 6 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve [pdf, 440 kB] slovenský 22.02.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards notification of differences to Annex 6, Part II, to the Convention on International Civil Aviation [docx, 557 kB] anglický 22.02.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards notification of differences to Annex 6, Part II, to the Convention on International Civil Aviation [pdf, 277 kB] anglický 22.02.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu na rozhodnutie Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznamovanie rozdielov v porovnaní s časťou II prílohy 6 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve [docx, 557 kB] slovenský 22.02.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu na rozhodnutie Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznamovanie rozdielov v porovnaní s časťou II prílohy 6 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve [pdf, 455 kB] slovenský 22.02.2021 Annex Annexes