Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation Protocol thereto


Identifikátor aktu: COM(2021)72
Medziinštitucionálny kód: 2021/0037 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation Protocol thereto
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.02.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/94
Názov procesu: COM(2021)72 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tej...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode [docx, 118 kB] slovenský 05.03.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode [pdf, 682 kB] slovenský 05.03.2021 Proposal for a decision
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode [docx, 157 kB] slovenský 05.03.2021 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode [pdf, 896 kB] slovenský 05.03.2021 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation Protocol thereto [docx, 117 kB] anglický 16.02.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation Protocol thereto [pdf, 661 kB] anglický 16.02.2021 Proposal for a decision
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation Protocol thereto [docx, 160 kB] anglický 16.02.2021 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation Protocol thereto [pdf, 761 kB] anglický 16.02.2021 Annex Annexes