Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the results of pilot studies carried out by Member States on statistics on passenger transport by inland waterways according to Article 5(3) of Regulation (EU) 2018/974


Identifikátor aktu: COM(2021)59
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the results of pilot studies carried out by Member States on statistics on passenger transport by inland waterways according to Article 5(3) of Regulation (EU) 2018/974
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.02.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/89
Názov procesu: COM(2021)59 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledkoch pilotných štúdií vykonaných členskými štátmi o štatistike o preprave osôb po vnútrozemských vodných cestách podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/...