Naspäť na výsledky hľadania

JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Renewed partnership with the Southern Neighbourhood A new Agenda for the Mediterranean


Identifikátor aktu: JOIN(2021)2
Názov: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Renewed partnership with the Southern Neighbourhood A new Agenda for the Mediterranean
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.02.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/82
Názov procesu: JOIN(2021)2 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV, Obnovené partnerstvo s južným susedstvom Nový program pre Stredozemie

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV, Obnovené partnerstvo s južným susedstvom Nový program pre Stredozemie [docx, 136 kB] slovenský 19.02.2021 Joint communication
SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV, Obnovené partnerstvo s južným susedstvom Nový program pre Stredozemie [pdf, 865 kB] slovenský 19.02.2021 Joint communication
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Renewed partnership with the Southern Neighbourhood A new Agenda for the Mediterranean [docx, 109 kB] anglický 10.02.2021 Joint communication
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Renewed partnership with the Southern Neighbourhood A new Agenda for the Mediterranean [pdf, 815 kB] anglický 10.02.2021 Joint communication
JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Renewed Partnership with the Southern Neighbourhood Economic and Investment Plan for the Southern Neighbours Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Renewed partnership with the Southern Neighbourhood A new Agenda for the Mediterranean [docx, 89 kB] anglický 10.02.2021 Joint staff working document
JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Renewed Partnership with the Southern Neighbourhood Economic and Investment Plan for the Southern Neighbours Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Renewed partnership with the Southern Neighbourhood A new Agenda for the Mediterranean [pdf, 467 kB] anglický 10.02.2021 Joint staff working document