Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on EURES activity July 2018 - June 2020 Submitted pursuant to Article 33 of Regulation (EU) 2016/589


Identifikátor aktu: COM(2021)46
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on EURES activity July 2018 - June 2020 Submitted pursuant to Article 33 of Regulation (EU) 2016/589
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.02.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/66
Názov procesu: COM(2021)46 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV, o činnosti siete EURES v období od júla 2018 do júna 2020 Predložená v súlade s článkom 33 nari...