Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Appendix 1 of Annex XII (Government Procurement) to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part


Identifikátor aktu: COM(2021)27
Medziinštitucionálny kód: 2021/0014 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Appendix 1 of Annex XII (Government Procurement) to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.01.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/43
Názov procesu: COM(2021)27 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod, pokiaľ ide o zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a je...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod, pokiaľ ide o zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej [docx, 86 kB] slovenský 27.01.2021 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod, pokiaľ ide o zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej [pdf, 341 kB] slovenský 27.01.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Appendix 1 of Annex XII (Government Procurement) to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part [docx, 85 kB] anglický 27.01.2021 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Appendix 1 of Annex XII (Government Procurement) to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part [pdf, 247 kB] anglický 27.01.2021 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Appendix 1 of Annex XII (Government Procurement) to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part [docx, 80 kB] anglický 27.01.2021 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee regarding the amendment of Appendix 1 of Annex XII (Government Procurement) to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part [pdf, 139 kB] anglický 27.01.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod, pokiaľ ide o zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej [docx, 80 kB] slovenský 27.01.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod, pokiaľ ide o zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej [pdf, 297 kB] slovenský 27.01.2021 Annex Annexes