Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers


Identifikátor aktu: COM(2021)28
Medziinštitucionálny kód: 2021/0015 (CNS)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.01.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/40
Názov procesu: COM(2021)28 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronických registrov