Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity supplied to [charging stations for] electric vehicles in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC


Identifikátor aktu: COM(2021)23
Medziinštitucionálny kód: 2021/0010 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity supplied to [charging stations for] electric vehicles in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.01.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/30
Názov procesu: COM(2021)23 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu zdaňovania elektriny dodávanej [nabíjacím staniciam] pre elektrické vozidlá v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES