Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/41/EU, as regards its alignment with EU rules on the protection of personal data


Identifikátor aktu: COM(2021)21
Medziinštitucionálny kód: 2021/0009 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/41/EU, as regards its alignment with EU rules on the protection of personal data
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.01.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/27
Názov procesu: COM(2021)21 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/41/EÚ, pokiaľ ide o jej zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov