Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Framework Decision 2002/465/JHA, as regards its alignment with EU rules on the protection of personal data


Identifikátor aktu: COM(2021)20
Medziinštitucionálny kód: 2021/0008 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Framework Decision 2002/465/JHA, as regards its alignment with EU rules on the protection of personal data
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.01.2021
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2021/25
Názov procesu: COM(2021)20 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2002/465/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov